BONIFICACIÓ DELS CURSOS

logo_fundaciontripartita

Newton Language Centre és oficialment Entidad Organizadora  de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), antic FORCEM.

Cada empresa disposa d’un crèdit per dedicar a la formació dels seus treballadors. Com a Entitat Organitzadora nosaltres duem a terme la gestió per als nostres alumnes i empreses de la subvenció per als cursos de formació en anglès que l’administració púplica disposa per a aquestes.

La quantitat bonificable dels cursos depèn del nombre de treballadors de l’empresa donats d’alta al Gègin General de la Seguretat Social.

–  1-5 treballadors: 420€ de crèdit fixe anual per empresa

–  de 6 a 9 treballadors : 100% bonificable

–  de 10 a 49 : 75%

–  de 50 a 249 : 60%

–  a partir de 250 : 50%

Si estàs treballant pots demanar a la teva empresa per rebre formació en anglès o bé a l’escola o bé dins l’empresa (in-company).

Si ets una empresa et podem gestionar la subvenció de la formació en anglès dins l’empresa o fora de l’empresa (a l’escola).

Les quotes per aquesta gestió com a Entitat Organitzadora són les següents:

15€ per alumne/a

Per a més informació contacte amb nosaltres o entra al web http://www.fundaciontripàrtita.com

Joaquim Blume, 3 - Sant Esteve de Palautordera
Tels. 93 848 1418 - 696 619 363